C1 MULTI TILT CHAIRS

HIGH BACK  STARTING AT $900.00

MED BACK   STARTING AT $850.00

                                                                                                                        C2 MULTI TILT CHAIRS

HIGH BACK STARTING AT     $670.00

MED BACK STARTING AT        $620.00

GUEST CHAIR STARTING AT $450.00                          

                                                                                                                        C3 MULTI TILT CHAIR

MESHHIGH BACK STARTING AT $675.00

                                                                                                                       C4 MULTI TILT CHAIR

MESHHIGH BACK STARTING AT $625.00

                                                                                                                        C5 MULTI TILT CHAIR

HIGH BACK STARTING AT $775.00

                                                                                                                                  C6 GUEST CHAIR

MESH BACK CHROME FRAME GUEST CHAIRSTARTING AT $450.00

                                                                                                                     C7 KNEE TILTER CHAIR

HIGH BACK CHAIR STARTING AT $875.00

                                                                                                           C8 MULTI TILTER CHAIR

MESH MID BACK CHAIR STARTING AT $525.00

                                                                                                                               C9 GUEST CHAIR

MESH BACK  GUEST CHAIR STARTING AT $375.00

                                                                                                                                     C10 MULTI TILT CHAIR

MID BACK CHAIR STARTING AT $625.00

                                                                                                                                C11 GUEST CHAIR

FULLY UPHOLSTERED GUEST CHAIR $390.00